پنجشنبه 15 ربیع الاول 1443 - 21 اکتبر 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

244009

20-10-2021

از مشکل خروج گاز رنج می‌برد و مدتی نماز را به این سبب ترک کرده و خواهان درمان است

20-10-2021

153812

18-10-2021

آیا به تاخیر انداختن نماز برای حل مشکلی بین دیگران جایز است؟

18-10-2021

345000

16-10-2021

سازگاری میان حدیث «فرزند آدم به من آزار می‌رساند...» و حدیث «ای بندگانم شما را توان زیان رساندن به من نیست که زیانی به من برسانید»

16-10-2021

149942

14-10-2021

حکم قرار گرفتن مردان پشت سر زنان یا کنار آنان در نماز جماعت از روی ضرورت

14-10-2021

237389

12-10-2021

به سبب اختلالات روانی از مردم دوری می‌کند و دچار ناامیدی شدید است و خواهان درمان است

12-10-2021

20375

10-10-2021

طرق صوفیه و حکم پیوستن به آنان

10-10-2021

243836

08-10-2021

کاراترین درمان برای اختلال وسواس در وضو و دیگر موارد

08-10-2021

115117

06-10-2021

آیا می‌توان بیماری که دچار سرماخوردگی شده را از ترس سرایت بیماری از شرکت در نماز جماعت منع کرد؟

06-10-2021

225906

04-10-2021

دچار وسوسه است و می‌ترسد شیطان ایمانش را از او بگیرد

04-10-2021

26144

02-10-2021

در نماز جماعت، نمازگزار کی پس از امام حرکت کند؟

02-10-2021

249317

30-09-2021

خواهان راه حلی برای کم حرفی خود در برابر شوهرش و عدم توانایی در تعامل مستمر با اوست

30-09-2021

135898

28-09-2021

حکم صف بستن در بین ستون‌های مسجد

28-09-2021

223938

26-09-2021

دچار اضطراب اجتماعی است

26-09-2021

82344

24-09-2021

روش غسل جنابت

24-09-2021

259398

22-09-2021

حکم نوشتن آیات رُقیه بر کاغذ با مرکب قابل حل

22-09-2021