چهارشنبه 7 ذوالحجه 1443 - 6 ژوئیه 2022
فارسی

پاسخ‌های جدید

36897

11-06-2022

آیا برای مُحرِم شانه کردن مویش جایز است؟

11-06-2022

60186

10-06-2022

پوشیدن «آغوشی» کودک در اثنای اِحرام

10-06-2022

36854

09-06-2022

پوشیدن کمربند در حال اِحرام اشکال ندارد

09-06-2022

106566

08-06-2022

آیا برای شخص مُحرِم استفاده از چتر در آفتاب جایز است؟

08-06-2022

32629

07-06-2022

به قصد حج و تجارت به سفر می‌رود

07-06-2022

21237

06-06-2022

چرا حجاج این‌طور لباس می‌پوشند؟

06-06-2022

112189

05-06-2022

با آب‌سردکنی که اهل مسجد از آن استفاده نمی‌کنند چکار کنند؟

05-06-2022

196846

03-06-2022

اگر شخصی بین شستن اعضای وضویش فاصله بیندازد و درِ خانه را باز کند، آیا باید از اول وضو بگیرد؟

03-06-2022

95464

01-06-2022

فروش تَولیه

01-06-2022

375000

30-05-2022

حکم تصرف در مال پدر در صورت زوال عقل او

30-05-2022

377727

28-05-2022

حکم نظر دادن پایین کلیپ‌های موسیقی و گذاشتن نصیحت‌های کلی یا انکار منکر یا گذاشتن درود بر پیامبر صلی الله علیه وسلم چیست؟

28-05-2022

346049

26-05-2022

به نامزدش پولی داده تا با آن برای مهریه‌اش طلا بخرد سپس نامزدی را فسخ کرده است

26-05-2022

98153

24-05-2022

دربارهٔ کانال‌های سحر و جادو و پیش‌گویی

24-05-2022

118432

22-05-2022

پرداخت پول برای انجام گرفتن معاملات چه‌هنگام رشوه است و در چه حالتی رشوه به شمار نمی‌آید؟

22-05-2022

260383

20-05-2022

معنای نام «حکیم» از نام‌های الله تعالی

20-05-2022