Pazartesi 12 Zilkade 1445 - 20 Mayıs 2024
Türkçe

Bir Rekat Nasıl İdrak Edilir

Soru

İmam rükudan kalkarken, (Allah’u ekber) demeden namaza giren bir kimse için rekat sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İmam rükûdayken namaza giren kişi için üç durum mevcuttur:

1-İhram tekbirini ayakta getirir ve imam rükûdayken rükûa gitmek. Bu durumda imamla birlikte rekâta yetişmiş sayılır.

2- İhram tekbirini ayakta getirir ve imam rükûdayken rükûa giderken imam rükûdan kalkar.  Bu durumda rükûa idrak etmiş sayılmaz ve rekâtı kaza eder.

3-İhram tekbiri getirmeden direk rükûa gitmek. Bu durumda namazı bozulur. Çünkü namazın rüknü olan ihram tekbirini terk etmiştir.

Fıkıh âlimlerin ittifakına göre imamla rükûa yetişen kimse rekâta idrak etmiş ve bir rekât sayılır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu. Her kim rükûa idrak ederse rekâtı idrak etmiştir. (Ebu Davud, elbani İrva el ğelil 496)

Hadisi sahabelerin ameli desteklemektedir.

Birincisi: İbn Mesud şöyle dedi: İmama rükû halinde yetişmeyen kimse o rekâta yetişmemiş demektir.

İkincisi: Abdullah bin Ömer şöyle dedi: İmam rükûdayken namaza girer ve ellerini dizine koyarsan rekâtı idrak etmiş sayılırsın.

Üçüncüsü: Zeyd bin Sabit şöyle derdi: İmam başını rükûdan kaldırmadan rekâta yetişen kimse rekâtı idrak etmiş sayılır. (el Mevsua el Fıkhiye el Kuveytiye 23/133, el Muğni 1/298)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid