Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Namaz kılmayanın orucu kabul edilmez

Soru

Namaz kılmadan oruç tutulur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Namazı terk edenin hiçbir ameli kabul edilmez, ne zekat nede oruç nede hacc nede hiçbir şey.

Bureyde’den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Her kim ikindi namazını terk ederse onun ameli geçersiz olur” Buhari/520

“ameli geçersiz olur” sözün anlamı yani ameli iptal olur ve hiçbir faydası olmaz. Bu hadis, namaz kılmayandan hiçbir amel kabul edilmediğine delildir. Nitekim namazı terk eden yaptığı amellerden faydalanmaz ve Allah’a hiçbir ameli yükselmez.

İbn kayyım rahimehullah bu hadisin manasını namaz bölümünde sayfa 65’te şöyle açıklamıştır: “ Hadisten anlaşılan terk eylemi içi çeşittir: namazı tamamıyla terk ederek kılmamak, bu tür insanın tüm ameli geçersiz olur. Diğer anlamı ise belirli bir günde namazı terk etmek bu insanın sadece o günde ki ameli geçersiz olur, amelin genelinin iptal olmasının karşılığında genel terk etmek vardır. Belirli iptalin karşılığında belirli terk etmek vardır.”

Şeyh İbn Useymin oruç fetvaları 87 nolu soruda namazı terk edenin orucu hakkında sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

“Namazı terk edenin orucu geçerli değil ve ondan makbul olmaz; çünkü namazı terk eden kafir ve mürtettir. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır: (Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir) Tevbe/11

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem : “Kişi ile şirk ve küfür arasındaki fark, namazın terkidir” Müslim/82

1-Ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in: “Bizimle onlar arasındaki ahitnamazdır. Kim onu terk ederse kâfir olur.” Tirmizi 2621. Elbani sahihuttirmizi kitabında sahih görmüştür.

İcma’ olmasada sahabelerin genel görüşü bu yöndedir, tabiinlerin meşhurlarından Abdullah bin şakik rahimehullah şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in sahabeleri namazın terki dışından başka bir ameli küfür görmezlerdi. Bunun üzerine eğer bir kişi oruç tutarda namaz kılmazsa orucu kabul edilmez, kıyamet gününde ona Allah katında fayda sağlamayacaktır, biz bu tür insanlara deriz ki: önce namaz kıl sonra oruç tut, ancak oruç tutarda namaz kılmazsan orucun kabul edilmez çünkü kafirin ibadeti kabul edilmez.

Daimi fetva kurulu komitesine (10/140 /) nolu soruda: eğer bir insan sadece Ramazan ayında oruç tutmaya ve namaz kılmaya gayretliyse ancak ramazan ayı bittiğinde namazı bırakırsa, bu kişinin orucu kabul edilir mi?

Cevap:  Namaz İslam’ın rükünlerinden bir rükündür, kelime-i şehadetten sonra en önemli rükündür ve farzı ayındır,  her kim vacipliğini inkar ederek veya tembellikten dolayı terk ederse kafir olur. Sadece ramazan ayında oruç tutan ve namaz kılanlar Allah’ı kandırmaya çalışmaktadırlar, Allah’ı sadece Ramazan ayında tanıyanlara yazıklar olsun, bunlar Ramazan dışında namazı terk ettikleri için oruçları kabul edilmez, bilakis bunlar alimlerin sahih görüşlerine göre namazın vacipliğini inkar etmeselerde büyük küfür işlemiş olurlar.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi