Çarşamba 11 Şaban 1445 - 21 Şubat 2024
Türkçe

Ramazan ayında şeytandan Allah’a sığınmak

Soru

Mademki Ramazan ayında şeytan zincirlerle bağlanmış, Kur’an okurken veya kötü düşünceler oluştuğunda “Euzu” çekmek gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Sahih hadislerde şeytanın Ramazan ayında zincirlerle bağlandığı sabittir. Zira Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Ramazan ayı girince; Göğün kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur”. (Buhari 1899, Muslim 1079)                        

Şeytanların bağlanması Ramazan ayında Euzu çekmemeyi gerektirmez. Özellikle Kur’an-ı Kerim okumak veya helaya girmek gibi yüce Allah’ın sığınmamızı meşru kıldığı yerlerde euzu getirmeye iki husus nedeniyle devam etmek gerekir.

Birincisi:

Hadiste şeytanların bağlandığını söyler fakat vesvese yapmayacaklarına dair bir söylem yoktur. Ebul velid el Baci Rahimehullah şöyle dedi: şeytanların bağlanması gerçek anlamıyla bağlanır ve serbest olduklarında yaptıkları fazı eylemlerden engellenir. Ancak tamamıyla her şeyden engellendikleri söylenemez. Çünkü elleri boğazına bağlanan kimse konuşarak, görüş bildirerek veya yürüyerek hareket edebilir. (el Munteka 2/75)

Şeytanların bağlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için ( 39736 ) ve ( 12653 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

İkincisi:

Euzu çekmek “Allah’ın rahmetinden kovulan şeytandan Allah’a sığınmak” meşru olup birkaç yerde yapılması emredilmiştir. Bu yerlerden biri de: Şeytanın vesvesesi oluştuğu zaman: Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Araf/200)

Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumak isteyen kimse “euzu” çekmesi sünnettir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Kur’an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” Nahl/98

Buna binaen Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmak kulluk gereği meşru bir husustur. Belirli bir zamanda bunun gereksiz olduğunu söylemek doğru değildir. Böyle bir şey ancak bir kanıtla mümkündür. Bu konu gaybi bir bir konu olup mantıkla ölçülmez. İslam’da euzu çekmek Ramazan ayında istisna edilmemiştir.

Sonuç olarak Müslüman meşru olan yerlerde şeytandan Allah’a sığınması gerekir. Kendi düşüncesi veya aklına gelen bir şüpheden olayı bunu bırakması doğru değildir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi